Copyright 2010 © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door DeniseDominique  | Disclaimer
www.vriendenvughtshistorischmuseum.nl
Home
Activiteiten
Actueel
Tentoonstellingen
Vriend worden?
Contact
Links
Vereniging van Vrienden
Rond het Vughts Historisch Museum
+ Activiteiten
De activiteiten van de Vereniging houden uiteraard nauw verband met de doelstelling van het Museum zelf.
De inbreng van de vereniging kan bijv. bestaan uit (financiele) ondersteuning voor voorzieningen die in het Museum getroffen moeten worden om de verzameling van kunststukken en overige voorwerpen beter tot zijn recht te kunnen laten komen.

Voorts zorgt het bestuur dat tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering altijd een lezing wordt georganiseerd over een of meer aspecten van de Vughtse geschiedenis in brede zin.
Deze lezingen zijn ook voor niet-leden van de Vereniging toegankelijk.

Daarnaast tracht de Vereniging door overleg met het stichtingsbestuur zo goed mogelijk in te spelen op dan wel ondersteuning te bieden aan het beleid van het Museum op de korte en de lange termijn.