Copyright 2010 © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door DeniseDominique  | Disclaimer
www.vriendenvughtshistorischmuseum.nl
Home
Activiteiten
Actueel
Tentoonstellingen
Vriend worden?
Contact
Links
Vereniging van Vrienden
Rond het Vughts Historisch Museum
Welkom op de geheel vernieuwde site van de Vereniging van Vrienden Rond het Vughts
Historisch Museum. Hier vindt u allerlei informatie over onze vereniging, onze bezigheden
en kunt u zichzelf aanmelden om ' Vriend van de Vereniging ' te worden. U kunt contact met
on opnemen door middel van het contactformulier onder 'Contact'.

Namens het bestuur wensen wij u veel plezier op onze website.
+ Welkom
+ Geschiedenis
Het Vughts Historisch Museum is in 1973 opgericht, aanvankelijk als Vughtse Oudheidkamer. Het streven van het Museum is een beeld te geven van de geschiedenis en ontwikkeling van het karakter en de specifieke aspecten van de gemeente Vught. Het is een lokaal museum, al worden er ook uitingsvormen van het Brabantse volksleven getoond.

De verzameling omvat schilderijen, tekeningen en prenten, welke betrekking hebben op de leefgemeenschap en de omgeving van Vught. Omdat Vught vanouds tal van ambachtelijke bedrijven telde, vindt men in het museum een uitgebreide collectie werktuigen en gereedschappen daterende uit de periode van ongeveer 1880 tot 1920.
Verder bezit het museum een verzameling foto's, documenten, vaandels en andere voorwerpen over het Vughtse verenigingsleven, de scholen, de belangrijkste huizen, gebouwen en landgoederen.

In het Museum, met name op de bovenverdieping, zijn verder ook voorbeelden van typisch oude Brabantse kleding, poffers en sieraden te zien.

Een ander deel van de verzameling bestaat uit speelgoed, leer- en lesmateriaal, devotionalia en fotografie. Daarnaast is er een historisch overzicht van het lokale gezag (gemeentebestuur en politie).

Zeker opvallend is ook de aanwezigheid van de talrijke school- en klassefoto's van Vughtse scholen vanaf ongeveer de jaren dertig, die - gebundeld in vele fotoboeken - altijd gretig worden bekeken door Vughtenaren die zelf of hun kinderen op de diverse scholen hebben gezeten.

De beschikbare ruimtes in het museum worden ook regelmatig gebruikt voor exposities die relateren aan het werk van Vughtse kunstenaars of kleinkunstenaars.

Het Museum wordt beheerd door een stichtingsbestuur. Om de betrokkenheid van inwoners van Vught en andere geïnteresseerden bij het museum te vergroten, is in 1975 de VERENIGING VAN VRIENDEN ROND HET VUGHTS HISTORISCH MUSEUM opgericht. De vereniging telt momenteel rond de 375 leden, die met een gering bedrag per jaar het werk steunen van bestuur en vrijwilligers om het culturele erfgoed van de Vughtse gemeenschap voor iedereen toegankelijk te houden.

Er vinden ook regelmatig tentoonstellingen van Vughtse kunstenaars plaats in het Museum, zodat u tevens van hedendaagse culturele uitingen kennis kunt nemen. Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt hierbij is de KERSTTENTOONSTELLING welke gehouden wordt onder auspicën van de Vereniging van Vrienden.